De atlas is een fraai bezit voor iedereen die geïnteresseerd is in de Walcherse landschapsontwikkeling. Bovendien is het een ‘must’ voor beleidsmakers, planologen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen, alsook voor ondernemers voor wie ruimte kapitaalgoed is.

 

Bestel de atlas nu voor € 69,50.

U betaalt geen verzendkosten!

 

Download pdf

met voorbeeld-pagina's

foto

foto

foto

foto

foto

 

De atlas bevat prachtige, deels unieke kaartbeelden (waaronder een integrale afdruk op 65% van de ware grootte van het landgedeelte van het Panorama van Antoon van den Wijngaerde uit 1550), afbeeldingen van schilderijen, prenten en een groot aantal foto’s in kleur en zwart-wit.

Het walcheren van nu is het resultaat van een lange landschapsgeschiedenis. wat we nu zien is een momentopname. Deze atlas laat zien dat het landschap voortdurend verandert en dat zal ook in de toekomst zo zijn.

 

Nadat het land op natuurlijke wijze uit de zee was gegroeid hebben mensen er bezit van genomen. De natuurlijke mogelijkheden en beperkingen hebben de bewoningsmogelijkheden heel lang bepaald. Breukvlakken hebben grote invloed gehad op het aanzien van Walcheren.

 

grotefoto

 

Eerst waren het overstromingen, later een offensieve strijd tegen het water waardoor het land veilig bewoond en landbouwkundig gebruikt kon worden. Hierdoor nam de bevolking aanzienlijk toe. De periode van kolonisering van het Verre Oosten en Westen gaf het land opnieuw een geheel ander aanzien. Walcheren werd door de aanleg van enkele honderden buitenplaatsen de Tuin van Zeeland. Perioden van bloei werden gevolgd door economische crises en verval. Oorlogen en overheersing door vreemde mogendheden lagen hieraan meestal ten grondslag.


Sporen uit de landschapsgeschiedenis zijn in het actuele Walcheren nog aanwezig in de vorm van aardkundig, archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Ze geven het landschap betekenis, zodat het zich laat lezen als een geschiedenisboek. Niet voor niets valt Walcheren onder de aandacht van Belvedere en heeft het de status van Nationaal Landschap.

 

grotefoto

 

De waarden en identiteit geven richting aan het denken en handelen voor de toekomst. Het benutten van kansen en versterken van kwaliteiten, waarbij de cultuurhistorie een belangrijke rol dient te spelen, vormen dan ook de uitgangspunten voor een toekomstvisie. Daarom wordt eerst teruggekeken op de geschiedenis van het landschap, om vervolgens in het laatste hoofdstuk de blik op de toekomst te richten. De atlas geeft een beeld van het toekomstige Walcheren; niet omdat het echt zo zal worden, maar omdat nadenken over de koers die het eiland uitgaat opnieuw noodzakelijk is.